Sumpah Pemuda

Vidio 3,888 downloads

Kami putera dan puteri Indonesia berjanji mewujudkan sumpah kami kepada Indonesia. Bersatu, berbangsa, bertanah air satu, Indonesia!

#berjuang #indonesia #sumpah-pemuda #satu-tanah-air #bangsa #bahasa #pemuda-bangkit #bersatu-padu #satu-kesatuan #sabang-merauke #berbangsa-satu

Sticker Image Url
Sticker Image Url
Sticker Image Url
Sticker Image Url
Sticker Image Url
Sticker Image Url
Sticker Image Url
Sticker Image Url
Export to WhatsApp